tier.jpg

Lệnh Ở Nhà Khu Vực, được công bố vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, sẽ cấm tụ tập ở bất kỳ quy mô nào, đóng cửa các hoạt động ngoại trừ cơ sở hạ tầng và cơ sở bán lẻ quan trọng, đồng thời yêu cầu che mặt 100% và giữ khoảng cách với người xung quanh.

Chúng tôi là một nhóm các cơ quan, tổ chức phục vụ người Mỹ gốc Á và dân Đảo Thái Bình Dương tại Quận Cam, tiểu bang California.

Chúng tôi cùng hợp tác để giúp cho các thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và dân Đảo Thái Bình Dương thuận lợi tiếp cận những thông tin, các lớp học về COVID-19, giới thiệu và liên kết đến các dịch vụ cần thiết nhằm đảm bảo tất cả mọi người có thể tìm đến những dịch vụ xét nghiệm, có được thông tin mới nhất và được trợ giúp trong thời gian cô lập và cách ly.