Xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm miễn phí

Free_Testing_LHA.jpeg

Quý vị đang chờ kết quả xét nghiệm?

Waiting_for_COVID_Results_Thumbnail_2020

Nơi xét nghiệm ở quận Cam

COVID-19_Test_Locations_Thumbnail.jpg

Quý vị đã được xét nghiệm: Tiếp theo là gì?

Youve_Been_Tested_-_Whats_Next_-_Thumbna

Xét nghiệm 101:

Những điều cần biết

covid-19_testing_101-thumbnail.png

Làm gì sau khi xét nghiệm dương tính?

Testing_Positive_for_COVID-19_ENGLISH_Th

Cùng nhau làm chậm sự lây lan

Lets_Slow_the_Spread_Together_-_Telling_
 

Khi nhiễm hoặc có tiếp xúc với COVID-19

Điều cần làm nếu quý vị bị bệnh

sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-1.png

Chăm sóc bản thân hoặc người bị COVID-19

LHA_Taking_Care.png

10 điều cần làm để kiểm soát triệu chứng

10Things.png

Chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà

HCA_Taking_Care.png

Những điều cần biết khi cách ly tại nhà

Quarantine_at_Home_Guidelines_Thumbnail.

Lưu ý khi sống trong gia đình đông người

COVID19_Family-Guidance-1.png
 

Bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng

Bảo vệ bản thân và những người xung quanh

sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-1.jpg

Nắm rõ các triệu chứng – Dành cho người lớn

COVID_Symptoms_-_Adults_-_Image_ENGLISHt

Những điều quý vị nên biết

CDC_What_You_Should_Know_COVID.png

Nắm rõ các triệu chứng – Dành cho trẻ em

COVID_Symptoms_-_Children_-_Image_ENGLIS

Cách đeo khăn che mặt, khẩu trang

COVID-19_How_To_Wear_A_Face_Covering_Soc

Nguy cơ cao nhiễm bệnh COVID-19

Higher_Risk_for_COVID_Tnl.png

Tránh hội họp và tụ tập đông người

Avoid_Parties_Eng_Span_LHA.png